GÖÇMENLİK POLİTİKASI

 • Uyum sorunları

 • Özellikle göçmen kadınların sorunları ile ilgili çözümler üretmek ve destek vermek

 • Gençlerin eğitim süreçlerinde destek olmak

 • Uyum politikalarını takip etmek

 • Göçmenlerin kolaylaştırılmış vatandaşlık haklarına sahip olabilmeleri için çalışmalarda bulunmak


EĞİTİM POLİTİKASI

 • Göçmelerin eğitim sorunlarında onlara destek vermek

 • Eğitim sistemi hakkında yeni göç edenleri bilgilendirmek

 • Eğitim danışmalığı

 • Almanca ve Türkce dil eğitimi dersleri vermek

 • Çeşitli göçmen kurumlarında göçmenlere bilgisayar eğitimi vermek

 • Eğitim politikalarini izlemek


ÇALIŞMA POLİTİKASI

 • Kalifiye göçmelerin iş uyum süreçlerinde destek vermek

 • iş bulma ve iş yeri kurma alanında yol göstermek ve bilgi vermek

 • Değişen iş kanunlarını takip etmek

 • Kadınların ve erkeklerin iş alanında eşit haklara sahip olabilmeleri için mücadele etmek